Ben je ouder of jonger dan 18?

Wij begrijpen dat het belangrijk is dat minderjarigen op een veilige manier gebruik maken van het internet. We beschouwen het ook als onze verantwoordelijkheid om de website kindvriendelijk te maken en inhoud te tonen die bij jouw leeftijdsgroep past. Als je aangeeft dat je nog geen 18 jaar of ouder bent, zal je daarom automatisch geen advertenties te zien krijgen die bedoeld zijn voor een oudere doelgroep.

Jonger dan 18
18 jaar of ouder

Categorieën

spellen

Geen games gevonden

Spil Privacyverklaring

Wij bij Spil Games BV ("Spil", "wij/we", "ons" of "onze") respecteren uw privacy en erkennen het belang van een veilige omgeving voor uw persoonsgegevens. Daarom verbinden we er ons toe om transparant te zijn over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
De doelstelling van deze privacyverklaring ('Privacyverklaring') is om u als gebruiker te informeren over hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken (dat wil zeggen alle informatie die met u verbonden is of aan u toegeschreven kan worden, " Persoonsgegevens") wanneer u onze games speelt en gaming websites bezoekt die deel uitmaken van ons gameplatform. Dit omvat informatie over met wie we uw Persoonsgegevens zullen delen, hoe lang we deze zullen bewaren en welke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking ervan.
In deze Privacyverklaring geven we u algemene informatie over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken. Daarnaast geven we u meer gedetailleerde informatie over de processen binnen onze Diensten.

ALGEMENE INFORMATIE

In dit deel van onze Privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken wanneer u een game van een van onze Gaming Websites opent of speelt. Zie de dienstspecifieke informatie hieronder voor specifieke, meer gedetailleerde informatie over onze verwerkingsactiviteiten op de respectievelijke Gaming Website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens

Boeing Avenue 30, 1119 PE Schiphol-Rijk Nederland ('de verwerkingsverantwoordelijke') is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op dpo@azerion.com

Welke Persoonsgegevens verwerken we en hoe verzamelen we deze?

Wanneer u een game op een van onze Gaming Websites opent of speelt, verzamelen, gebruiken en bewaren wij verschillende soorten Persoonsgegevens en dragen we deze over. Als algemeen principe verzamelen we geen "bijzondere categorieën van Persoonsgegevens", d.w.z. bijzonder beschermde informatie, zoals gegevens m.b.t. gezondheid, religie, politieke opvattingen of filosofische overtuigingen, seksuele voorkeur of geaardheid en vragen we u niet om deze te verstrekken.
De informatie die we verzamelen, is afhankelijk van welke van onze games of Gaming Websites u gebruikt en hoe u deze gebruikt. Wij verwerken de volgende types Persoonsgegevens die betrekking hebben op u:
Door u verstrekte Persoonsgegevens
U kunt onze games openen en spelen zonder u te registreren of in te loggen op onze websites. Wanneer u een game op een van onze Gaming Websites opent of speelt, verstrekt u bepaalde informatie of wordt u gevraagd om deze te verstrekken, waaronder:

 • Gegevens die verstrekt worden in verband met onze klantenservice: Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst, verzamelen wij informatie over uw vraag (onderwerp en inhoud van uw vraag) en uw contactgegevens (e-mailadres).
 • Gamebeoordelingen: We verzamelen beoordelingsinformatie als u gebruik maakt van de stemknop op onze Gaming Websites (like- en dislike-knoppen).
 • Uw accountinformatie: U beschikt over de mogelijkheid om u aan te melden voor een account op onze Gaming Websites. Als u ervoor kiest om een account aan te maken, verzamelen wij uw inloggegevens (uw e-mailadres, geboortedatum, naam, achternaam en wachtwoord). Voor sommige van onze Gaming Websites gebruiken we Azerion Connect, een single sign-on oplossing en wanneer u een account aanmaakt op die Gaming Websites, maakt u een Azerion Connect account aan.

Persoonsgegevens die we ontvangen of genereren door uw gebruik van onze Diensten
Wanneer u onze Gaming Websites bezoekt of een game speelt op onze Gaming Websites, verwerken wij ook apparaatgerelateerde informatie en informatie over hoe u onze games of Gaming Websites gebruikt, waaronder:

 • Technische informatie: We verzamelen informatie over uw apparaat/apparaatinstellingen en kunnen deze informatie van verschillende apparaten die u gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden combineren. De informatie die we van deze apparaten verkrijgen, omvat het apparaattype, browserinformatie, online identificatoren (uw IP-adres), apparaat-ID's, game/site-ID, geolocatiegegevens (op basis van uw IP-adres) en andere technische informatie.
 • Cookiegegevens: Zoals verder gedetailleerd in onze Cookieverklaring ("Cookieverklaring"), maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technologie, zoals pixels of lokale opslag, en staan we derden toe om cookies en vergelijkbare technologie te gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden. Het exacte proces van het plaatsen van cookies en het bereik van gegevens die vervolgens verwerkt kunnen worden, wordt beschreven in onze Cookieverklaring.
 • Uw gebruik: We verzamelen informatie over hoe u onze Gaming Websites gebruikt of de games die beschikbaar zijn op onze Gaming Websites speelt. Deze informatie omvat uw voorkeuren, zoals uw interesse in bepaalde categorieën Games, acties die u onderneemt en de tijd en duur van uw activiteit. Bovendien verzamelen we informatie over de websites die u naar onze Gaming Website geleid hebben.

Persoonsgegevens die we verzamelen van andere derde partijen
In bepaalde gevallen ontvangen we uw Persoonsgegevens ook van derden, in strikte overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Uw Persoonsgegevens kunnen verstrekt worden door de volgende derde partijen:

 • Betalingsproviders: Als u in-game aankopen doet, wordt de transactie verwerkt door een externe betalingsprovider. Deze is onderworpen aan het privacybeleid van externe betalingsproviders. Voor deze transacties ontvangen we geen specifieke financiële informatie (zoals de betalingswijze of uw creditcardgegevens), maar we kunnen informatie ontvangen die verband houdt met uw transactie, bijvoorbeeld het object dat u gekocht hebt, de betalingsstatus en -datum.
 • Sociale Netwerken en geconnecteerde platforms van derden: Wanneer u onze Gaming Websites bezoekt of een game speelt op onze Gaming Websites door in te loggen via een platform van derden (Facebook, Google of Apple), en indien u een account aangemaakt hebt op het platform van deze derde, dan wordt het authenticatietoken met ons gedeeld.
 • Gebruikersacquisitiebedrijven: Wanneer u klikt op onze advertenties die weergegeven worden in een netwerk van een derde, ontvangen we campagne-informatie (campagne-ID, klikken op onze advertenties, creatieve weergaven), informatie over welke game of Gaming Website u bezocht hebt, uw land en taal en technische identificatiegegevens van onze gebruikersacquisitiepartners.
 • We ontvangen ook informatie over uw geschatte geolocatie (het land waarin u zich bevindt) van derden (bijv. Google). Deze informatie gebruiken we om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerking van uw Persoonsgegevens, om bepaalde diensten aan te passen aan uw locatie en om fraude of misbruik te voorkomen.
Zie het onderdeel met dienstspecifieke informatie hieronder om meer te weten te komen over welke gegevens verwerkt worden op de respectievelijke Gaming Website van een specifieke Gaming Website.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Afhankelijk van welke Gaming Website u gebruikt en de door u gekozen privacyinstellingen, kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
Levering en verbetering van onze games en diensten
 • om u in staat te stellen onze games te spelen, waaronder games van derden die beschikbaar zijn op onze gaming websites
 • om uw account aan te maken en te beheren
 • om met u te communiceren in het kader van de activering van uw account en het beheer van uw wachtwoord
 • om het registratieproces te vereenvoudigen
 • om technische ondersteuning te bieden en op uw vragen te reageren
 • om eventuele bugs/fouten te identificeren en te corrigeren
 • om de populariteit van onze games te bepalen
 • om de kwaliteit van onze dienstverlening te beoordelen
 • om uw online ervaring te begrijpen en te verbeteren
 • om financiële rapporten samen te voegen om onze zakenpartners te betalen

Personalisatie van uw game-ervaring

 • om uw favoriete game-instellingen te onthouden
 • om uw favoriete games weer te geven
 • om games aan te bevelen die u wellicht leuk vindt op basis van uw voorkeuren
 • om advertenties te personaliseren voor u
 • om u te onthouden wanneer u de volgende keer een van onze Gaming Websites bezoekt

Marketing en analyse

 • om (gerichte en niet-gerichte) advertenties te leveren in onze games of op onze Gaming Websites
 • om de doeltreffendheid van advertenties te meten
 • om u marketingcommunicatie toe te sturen en u te informeren over nieuwe content en in-game aanbiedingen
 • om inzicht te krijgen in het gebruik van onze Diensten met betrekking tot alle ondernemingen van de groep, om onze strategie en groei te ondersteunen

Preventie van fraude en illegale activiteiten

 • om fraude en illegaal gedrag op onze Gaming Website te onderzoeken en aan te geven bij de relevante autoriteiten
 • om ons beleid en onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen

Naleving van onze wettelijke of reglementaire verplichtingen

 • om de wettelijke vereisten voor de verwerking van uw Persoonsgegevens vast te stellen (op basis van uw locatie en leeftijd)
 • om geldige (ouderlijke) toestemming te verkrijgen, indien noodzakelijk
 • om te reageren op uw verzoeken met betrekking tot uw rechten als voorwerp van de gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. fiscale en boekhoudkundige verplichtingen)
 • om u te informeren over eventuele wijzigingen aan deze Privacyverklaring
Zie het onderdeel met dienstspecifieke informatie hieronder voor een meer gedetailleerde beschrijving van de doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken per Gaming Website.

Doen we aan profileringsactiviteiten?

Als u daarmee instemt d.m.v. de pop-up voor het gebruik van cookies, gebruiken wij trackingmechanismen om uw Persoonsgegevens te traceren voor profileringsdoeleinden. Dit stelt ons in staat om u relevante inhoud te tonen en onze diensten en advertenties aan te passen aan uw interesses. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen dit soort verwerking. U kunt ook naar uw privacyinstellingen gaan om uw privacygerelateerde keuzes met betrekking tot dit type verwerking op elk gewenst moment te controleren en aan te passen.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de doeleinden die beschreven worden in deze Privacyverklaring, met de volgende wettelijke basis:
 • Uw toestemming: Indien u toestemming gegeven hebt, verwerken wij uw Persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde. Bijvoorbeeld: wanneer u onze Gaming Website voor de eerste keer bezoekt, vragen wij u toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het kader van gepersonaliseerde advertenties, analyses, profilering, sociale media en games van externe uitgevers. We tonen u ook just-in-time contextuele meldingen en pop-ups om uw toestemming voor verdere verwerkingsactiviteiten te verkrijgen. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld door uw privacyinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat dit geen invloed zal hebben op een eventuele verwerking die reeds uitgevoerd was voordat u uw toestemming ingetrokken hebt.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is om uw account aan te maken en te beheren, om de werking van onze games te ondersteunen of de levering van de gevraagde diensten te vereenvoudigen.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn: Wij verwerken uw Persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld om uw leeftijd te controleren, voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden of juridische geschillen en bij eventuele verzoeken of vorderingen van juridische autoriteiten.
 • Legitieme belangen: Wij verwerken uw Persoonsgegevens ook voor zover de verwerking ervan noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of die van derden, terwijl we passende waarborgen toepassen om uw privacy te beschermen. Wij verwerken uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld om de diensten die we u leveren te verbeteren of om u een betere gebruikerservaring te bieden of we dragen uw persoonsgegevens over aan alle ondernemingen van onze groep voor administratieve overdrachten en om de omvang van het gebruikersbestand van onze Diensten te bepalen.
Zie het onderdeel met dienstspecifieke informatie hieronder voor meer informatie.

Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?

We zullen uw Persoonsgegevens niet bekendmaken aan een partij die niet bevoegd is om deze te verwerken. Om onze diensten te beheren, delen we uw Persoonsgegevens intern met leden van onze verantwoordelijke afdelingen en technische ondersteuning die betrokken zijn bij het gameproces en in elk geval enkel indien toegang tot uw Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.
Bovendien, en enkel indien dit noodzakelijk is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken, maken we uw Persoonsgegevens bekend aan de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers of staan we de volgende derde partijen toe om uw Persoonsgegevens te verzamelen in verband met uw gebruik van onze games of Gaming Websites:
 • Ondernemingen van de Groep: Wij delen uw persoonsgegevens met ondernemingen van onze groep die verantwoordelijk zijn voor interne analyses met het oog op publieksmetingen van verschillende producten. Wanneer we uw persoonsgegevens delen met een maatschappij uit onze groep, gebeurt dit in het kader van passende overeenkomsten (een overeenkomst voor het delen van gegevens binnen het bedrijf) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op passende wijze verwerkt worden.
 • Externe dienstverleners: We delen uw Persoonsgegevens met externe dienstverleners die diensten verlenen namens ons, zoals klantenservice, IT-diensten, diensten die instaan voor hosting en voor het leveren van content, web & sociale media analysediensten, diensten voor gegevensbeheer, diensten voor delen op sociale media, video hostingdiensten en gebruikersmeldingsservices. Wanneer we uw Persoonsgegevens delen met externe dienstverleners, beschikken we over passende overeenkomsten om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt worden.
 • Betalingsproviders: Als u in-game aankopen doet, wordt de transactie verwerkt door een externe betalingsprovider en is deze onderworpen aan het privacybeleid van de externe betalingsprovider.
 • Externe gamedistributeurs: Op onze Gaming Websites bieden we games aan van externe gamedistributeurs. Wanneer u een game van een derde partij speelt, worden uw Persoonsgegevens verwerkt door de externe gamedistributeurs (rechtstreeks of d.m.v. cookies of vergelijkbare technologie). Houd er rekening mee dat wanneer u voor een game van een derde partij kiest, u de game kunt spelen in de ontwikkelingsomgeving van de derde partij, waarover we geen controle hebben. We ontvangen enkel geanonimiseerde statistieken en inkomstenrapporten van externe gamedistributeurs. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van een dergelijke gamedistributeur te controleren voordat u de game start. Bovendien kunt u de derde partijen die uw Persoonsgegevens kunnen verwerken wanneer u onze games of op onze Gaming Websites speelt, vinden op de volgende link: lijst derden.
 • Externe reclamebedrijven: Met uw toestemming delen we uw Persoonsgegevens met externe reclamebedrijven of staan we externe advertentiebedrijven toe om uw Persoonsgegevens te verzamelen wanneer u een game van onze Gaming Website opent of speelt. Indien u ervoor kiest om helemaal geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen, zullen we u nog steeds advertenties laten zien, maar weerspiegelen deze mogelijk niet uw interesses, omdat de advertenties dan inhoudspecifiek en niet gebruikersspecifiek zijn. Houd er rekening mee dat u. door op een advertentie van een derde partij te klikken, doorgestuurd wordt naar de omgeving van de externe adverteerder, waarover wij geen controle hebben.
 • Ordehandhaving, overheidsinstanties of rechtbanken: Wij maken uw Persoonsgegevens bekend wanneer daar wettelijk om verzocht wordt door overheidsinstanties, met inbegrip van instanties voor ordehandhaving, overheidsinstanties of rechtbanken. We kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken aan gerechtelijke instanties indien we van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om een misdrijf te voorkomen, om een onderzoek met betrekking tot de openbare veiligheid te faciliteren, om de veiligheid of integriteit van onze Dienstverlening te beschermen, of om ons in staat te stellen om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid of om onze rechten te beschermen.
 • Andere derden: We maken uw Persoonsgegevens ook bekend bij een feitelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het geheel of een deel van ons bedrijf of onze activa (met inbegrip van een insolventie- of soortgelijke procedure) of wanneer dit overwogen wordt.
Zie het onderdeel met dienstspecifieke informatie hieronder voor meer informatie over de derde partijen waarmee we uw gegevens kunnen delen.

Hoe beschermen we minderjarigen?

Gegevens van minderjarigen die we verzamelen en onze communicatie met ouders
Wij bieden onze gebruikers een scala aan games en Gaming Websites. Sommige van onze games worden leuk gevonden en gespeeld door minderjarigen. Wanneer we het over minderjarigen hebben, bedoelen we personen jonger dan 16 jaar. Het is uiterst belangrijk voor ons om de privacy van minderjarigen te beschermen. Wanneer u zich als minderjarige identificeert, verwerken wij uw Persoonsgegevens over het algemeen niet. In de volgende mogelijke gevallen verwerken we uw Persoonsgegevens echter wel:
 • Toegang tot de Gaming Website: Op onze Gaming Websites kunnen zonder registratie spellen gespeeld worden. Hoewel uw Persoonsgegevens in het algemeen ook verwerkt worden door het gebruik van cookies wanneer u die games of Gaming websites bezoekt, worden er, wanneer u aangeeft jonger dan 16 te zijn, geen cookies gebruikt, behalve de strikt noodzakelijke (zie hieronder).

  Wanneer u zich op een van onze Gaming websites registreert, wordt u voor onze single sign-on authenticatie gevraagd om uw leeftijd (dag, maand en geboortejaar) te bevestigen. Voor deze methode van leeftijdsbevestiging verzamelen we ook uw geolocatiegegevens om de leeftijdscontrole in de juiste taal weer te geven. Uw geboortedatum en geolocatiegegevens worden enkel gebruikt om uw leeftijd te verifiëren en worden niet opgeslagen.

Waar worden mijn Persoonsgegevens verwerkt?

Over het algemeen worden uw gegevens opgeslagen op servers binnen de Europese Unie (EU) / de Europese Economische Ruimte (EER). Uw gegevens kunnen echter ook buiten de EU/EER gedeeld worden. We hebben passende waarborgen geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen wanneer deze buiten de EU/EER overgedragen worden, met inbegrip van de uitvoering van de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie (ook bekend als modelclausules) om waarborgen te bieden voor uw Persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw Persoonsgegevens

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die ontworpen zijn om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. We updaten en testen onze beveiligingsnormen voortdurend. Daarnaast ondernemen we redelijke stappen om ervoor te zorgen dat derden aan wie we uw Persoonsgegevens overdragen voldoende bescherming bieden voor uw Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn te bereiken of om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Daarna verwijderen of anonimiseren we uw Persoonsgegevens. Zie hieronder voor gamespecifieke informatie over hoe lang we uw Persoonsgegevens zullen bewaren. Bijkomende informatie over hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden door onze servicepartners, vindt u hier in de respectievelijke lijst van derden.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:
 • Toegang tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren, inclusief informatie zoals de bron en de gegevenscategorieën, de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers (of categorieën daarvan) en de respectieve bewaartermijn.
 • Verzoeken om update of correctie van uw Persoonsgegevens zodat deze steeds correct zijn.
 • Uw Persoonsgegevens ontvangen in een gestructureerd, courant gebruikt en machineleesbaar formaat, met inbegrip van het recht om uw Persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.
 • Verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens indien u van mening bent dat deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven aangegeven doeleinden. Neem contact op met ons supportteam of onze functionaris voor gegevensbescherming.
 • De verwerking van uw Persoonsgegevens beperken in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u de nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens betwist hebt, gedurende de periode die wij nodig hebben om de nauwkeurigheid ervan na te gaan.
 • Uw toestemming te allen tijde intrekken als uw Persoonsgegevens verwerkt worden met uw toestemming. Gelieve er rekening mee te houden dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de op uw toestemming gebaseerde verwerking vóór de intrekking ervan.
Recht van bezwaar
Indien en voor zover wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen, hebt u, op specifieke gronden die verband houden met uw specifieke situatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. In dat geval zullen we uw Persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het oprichten, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering). In dergelijke gevallen zullen we stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.


U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek te versturen naar de onderstaande contactgegevens, met vermelding van uw naam, uw e-mailadres en een omschrijving van uw verzoek.
Indien u van mening bent dat wij niet voldaan hebben aan onze verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via een e-mail aan dpo@azerion.com als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of over hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken.

Hoe vaak updaten we deze Privacyverklaring?

We herevalueren deze Privacyverklaring regelmatig. Wanneer er een belangrijke wijziging is die een relevante impact zal hebben op de verwerking van uw Persoonsgegevens, zullen we u via e-mail informeren indien we beschikken over uw e-mailadres. Indien we dit niet hebben, bijvoorbeeld omdat u geen account aangemaakt hebt, zullen we u informeren met een banner op onze Gaming Website.
Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op:
Versie

Laatst bijgewerkt

1.0

17 augustus 2022

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË
Dit onderdeel voor inwoners van Californië is een aanvulling op de informatie in deze Privacyverklaring en is uitsluitend van toepassing op spelers en anderen die in de staat Californië wonen. Dit onderdeel wordt voorzien om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) en de voorschriften die hieruit volgen; in overeenstemming hiermee behandelt dit onderdeel de specifieke vereisten van de CCPA en dient het samen met deze Privacyverklaring gelezen te worden.
Wij verkopen uw Persoonsgegevens niet. We kunnen echter elk van de categorieën van Persoonsgegevens die we verzamelen delen of er toegang toe verlenen indien dat noodzakelijk is voor onze zakelijke doeleinden. We verzamelen informatie die een specifieke consument of toestel identificeert, er betrekking op heeft, deze beschrijft, ernaar verwijst of ermee geassocieerd of er redelijkerwijs aan gekoppeld kan worden, rechtstreeks of onrechtstreeks. In het bijzonder hebben we in de afgelopen twaalf (12) maanden de volgende categorieën van persoonlijke informatie (voorzien door de CCPA) verzameld van consumenten:
Categorie A – Identificatoren (zoals uw apparaat-ID, demografische informatie - zoals uw land, uw gebruikersnaam, e-mailadres, alle informatie waarvan u gekozen hebt om deze te verstrekken, zoals uw leeftijd of taal)
Categorie B – Categorieën van persoonlijke informatie die vermeld worden in het California Customer Records-statuut (Cal. Burg. Wetb. § 1798.80(e))
Categorie D – Commerciële informatie (zoals aankoopgeschiedenis)
Categorie F – Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit (zoals uw interactie met onze advertenties, uw IP-adres)
Categorie G – Geolocatiegegevens
De CCPA kent consumenten (inwoners van Californië) specifieke rechten toe met betrekking tot hun persoonsgegevens.
U hebt recht op toegang tot specifieke informatie, d.w.z. u kunt ons verzoeken om bepaalde informatie aan u bekend te maken over de persoonsgegevens die we in de afgelopen 12 maanden verzameld en gebruikt hebben.
U hebt recht op informatie. Volgens de CCPA hebt u het recht om ons te verzoeken om mee te delen welke Persoonsgegeven we verwerken die betrekking hebben op u.
U hebt recht op verwijdering, wat betekent dat u ons kunt verzoeken om alle persoonsgegevens die we van u verzameld en bewaard hebben te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen.
U hebt het recht op overdracht van gegevens, waardoor u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.
Volgens de CCPA hebt u het recht om u af te melden voor elke verkoop van uw persoonsgegevens. Gelieve er rekening mee te houden dat uw recht om u af te melden niet van toepassing is op het delen van persoonsgegevens met dienstverleners. Dit zijn partijen die wij inschakelen om namens ons een taak uit te voeren en die contractueel verplicht zijn om de persoonsgegevens uitsluitend voor die taak te gebruiken.
Ten slotte hebt u het recht om niet gediscrimineerd te worden omdat u uw rechten uitoefent in het kader van de CCPA.
U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens, met vermelding van uw naam, uw e-mailadres en een omschrijving van uw verzoek.
BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN BRAZILIË
Onder de Braziliaanse Algemene Wet Op Gegevensbescherming (de "LGPD") hebt u recht op toegang, rectificatie, overdracht, schrapping en bevestiging dat wij uw gegevens verwerken. Indien u toestemming gegeven hebt voor de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

dienstspecifieke informatie

In dit deel van onze Privacyverklaring vindt u specifieke informatie over hoe uw Persoonsgegevens verwerkt worden op onze Website. Voor algemene informatie over dataprocessen die van toepassing zijn op Games en website, zie hierboven.
Account: Op onze Gaming Website beschikt u over de mogelijkheid om u aan te melden voor een account. Indien u ervoor kiest om een account aan te maken, verzamelen wij uw inloggegevens (uw e-mailadres, geboortedatum, naam, achternaam en wachtwoord). Voor sommige van onze Gaming Websites gebruiken we een single sign-on oplossing, Azerion Connect genaamd. Wanneer u een account aanmaakt op die Gaming Websites, maakt u een Azerion Connect account aan.
Hosting en leveren van content: Gaming Websites worden gehost door externe bedrijven die webservers leveren en zorgen voor het aanleveren van webcontent. Telkens wanneer u een verzoek indient, bijvoorbeeld door op een link op ons platform te klikken, wordt de informatie die dit verzoek mogelijk maakt (bijv. apparaatinformatie en informatie over gevraagde inhoud) naar de externe servers verzonden. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde inhoud sneller te tonen. We verwerken deze gegevens op basis van ons legitieme belang, om onze diensten te leveren en te verbeteren en om de functionaliteit ervan te waarborgen.
Leeftijdscontrole en toestemming: Wanneer u zich registreert op onze Gaming websites, vragen we u om uw geboortedatum in te vullen. We verzamelen deze gegevens om ervoor te zorgen dat er geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt worden, behalve de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Deze gegevens worden niet opgeslagen en niet gedeeld met andere partijen.
Alleen informatie over of u minderjarig bent en of u toestemming gegeven hebt en voor welke doeleinden, wordt opgeslagen door het gebruik van een cookie. Voor het aanmaken van uw account vraagt Azerion Connect ook om uw volledige naam, e-mailadres en wachtwoord.
Klantenservice: Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst door ons e-mailadres te gebruiken, verwerkt een extern klantenservicebedrijf uw e-mailadres en de inhoud van uw verzoek om u ondersteuning te kunnen bieden. De geschiedenis van uw verzoeken helpt ons om een nieuwer verzoek op te lossen en is bedoeld als verdediging tegen toekomstige rechtsvorderingen. Deze gegevens verwerken we op basis van de uitvoering van een overeenkomst om u klantenondersteuning te bieden. We bewaren deze gegevens op basis van onze legitieme belangen, om onze diensten te verbeteren en om ons in staat te stellen om ons te verdedigen tegen mogelijke toekomstige rechtsvorderingen.
Opmerkingen: Indien u zich registreert op onze Gaming Websites, beschikt u over de mogelijkheid om opmerkingen te geven op de games en op profielen van andere gebruikers. We verwerken uw gebruikersnaam en tijdstempel om games aan te bevelen en de community te verbeteren.
Analyse: Wij doen beroep op web- en sociale media-analysebedrijven om na te gaan hoe populair onze games zijn op sociale media en om het verkeer op Gaming Websites te monitoren, bijvoorbeeld na wijzigingen aan de website. Voor dit doel verwerken we informatie over uw apparaat, request-data (met inbegrip van de URL van de huidige webpagina en de eerder bezochte website) en specifieke eventgegevens (bijvoorbeeld als u een link deelt met vrienden op het social media platform). We verwerken ook uw volledige IP-adres om tot een beter begrip te kunnen komen van hoe u onze games of onze website gebruikt en om onze games en websites te verbeteren. Deze informatie verwerken we op basis van uw toestemming, die u gegeven hebt in de toestemmingspop-up die u wordt getoond wanneer u de Gaming Websites voor de eerste keer bezoekt. We verwerken ook uw IP-adres en gebruikers-ID om het aantal unieke gebruikers van onze Diensten binnen de ondernemingen van onze groep te bepalen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met deze activiteit op basis van legitieme belang.
Gamedistributeurs: Op Gaming Websites bieden wij games aan van externe gamedistributeurs die uw Persoonsgegevens verwerken. Zoals ook uitgelegd wordt in het algemene informatiegedeelte, wordt de game, indien u deze speelt, gespeeld in de omgeving van een externe gameontwikkelaar waar we geen controle over hebben. Het zijn de externe gamedistributeurs die uw gegevens verwerken wanneer u hun game speelt en die daarom uw geldige toestemming dienen te verkrijgen. Wij ontvangen enkel geanonimiseerde statistieken en inkomstenrapporten van externe gamedistributeurs.
Daarom raden we u aan om het privacybeleid van een dergelijke gamedistributeur te controleren alvorens de game te starten. Bovendien kunt u op de volgende link de derde partijen vinden die uw persoonsgegevens kunnen verwerken wanneer u onze games speelt: lijst derden.
Laatst gespeelde games: Om uw game-ervaring aangenamer te maken, laten we u maximaal de 9 laatst gespeelde games zien. Deze informatie wordt lokaal opgeslagen op uw apparaat en wordt verwijderd wanneer de browsercache handmatig of automatisch gewist wordt. We verwerken deze informatie op basis van ons legitiem belang om u een aangename gebruikerservaring te bieden.
Facebook Connect
We bieden u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze services via Facebook Connect. Om dat te doen wordt u doorgestuurd naar Facebook waar u kunt inloggen met uw Facebook-gebruikersgegevens. Uw Facebook-account wordt dan aan onze diensten gekoppeld. Afhankelijk van uw Facebook-instellingen, kunnen de volgende gegevens naar ons verzonden worden en/of door ons opgehaald worden door uw account te koppelen: naam, geboortedatum en e-mailadres.
Deze informatie zullen we uitsluitend gebruiken voor identificatiedoeleinden en contractverwerking. Voor meer informatie over Facebook Connect en de privacyinstellingen verwijzen we u naar het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Facebook Inc.
https://www.facebook.com/policy.php
Google
Onze aanwezigheid op het web maakt ook gebruik van de Google-link, die beheerd wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google). De link is te herkennen aan het 'Google'-symbool tegen een witte of gekleurde achtergrond.
Als de gebruiker een van onze websites met een dergelijke link opent, maakt de browser van de gebruiker een directe verbinding met een server van Google. De inhoud van de "Google" link wordt rechtstreeks naar uw browser overgebracht, die deze inhoud vervolgens integreert in de webpagina. Wij hebben bijgevolg geen enkele controle over de gegevens die Google via de link verzamelt, maar verwachten wel dat de IP-adressen van gebruikers verzameld worden.
Het doel en het bereik van de gegevens die verzameld worden door Google en de verwerking en het gebruik van dergelijke gegevens, evenals uw rechten daaromtrent en persoonlijke instellingen met betrekking tot privacybescherming, kunt u vinden in het onderdeel over de privacyinstellingen van Google https://policjes.googJe.com/prjvacy2hl5en-US
Indien een gebruiker lid is van Google en niet wil dat zijn gegevens verzameld worden en gekoppeld worden aan zijn opgeslagen Google-lidmaatschapsgegevens via onze aanwezigheid op het web, dient de gebruiker zich af te melden van zijn Google Plus-account alvorens onze websites te bezoeken.
YouTube
Spil publiceert berichten/video's op de Spil fanpagina's op YouTube. Deze berichten/video's bevatten links naar het hoofddomein van Spil (bijvoorbeeld een video van een game op YouTube, met een link naar die game op het Spil-portaal.)
Reclame: Op Gaming Websites tonen we advertenties van verschillende reclamebedrijven. Deze advertenties kunnen gepersonaliseerde of niet-persoonlijke inhoudgerelateerde advertenties zijn.
Om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en enkel indien u toestemming gegeven hebt, delen we uw Persoonsgegevens (uw IP-adres, advertentie-identificatoren en de informatie dat u toestemming voor gepersonaliseerde advertenties gegeven heeft) via onze advertentieplatformprovider met externe adverteerders en advertentienetwerken. We gebruiken deze informatie ook om te meten hoe effectief deze advertenties zijn. In onze toestemmingspop-up die u getoond wordt wanneer u onze Gaming-website voor het eerst bezoekt, kunt u kiezen van welk advertentiebedrijf u gepersonaliseerde advertenties wil ontvangen of ervoor kiezen om helemaal geen gepersonaliseerde advertenties te aanvaarden. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment aanpassen in uw privacyinstellingen. Als u ervoor kiest om helemaal geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen, laten we u nog steeds advertenties zien, maar weerspiegelen deze mogelijk niet uw interesses, aangezien deze advertenties inhoudspecifiek zijn en niet specifiek voor de gebruiker.
Platform voor gegevensbeheer: Op basis van uw toestemming, verwerken wij uw Persoonsgegevens om u relevante games en advertenties te tonen, op basis van de informatie over de games die u op Gaming Websites speelt. Voor dit doel worden uw apparaatgegevens, IP-adres en informatie over de categorie van game die u gespeeld hebt verzameld en naar een externe gegevensbeheerplatform provider verzonden.
Beoordelingsfunctie: U kunt de games op Gaming Websites beoordelen door voor het duimpje omhoog of duimpje omlaag icoon te kiezen. Het is in ons legitieme belang om onze gebruikers een overzicht te geven van de games die het meest populair zijn en de beste beoordeling krijgen. Wanneer u op een beoordelingsknop klikt, slaan we de geaggregeerde stemgegevens op. Het resultaat van alle ingezonden beoordelingen wordt gebruikt om een score tussen 1 en 5 te genereren voor elke game. Bovendien wordt een lokaal tekstbestand opgeslagen om meerdere beoordelingen voor dezelfde game te voorkomen. Deze gegevens slaan we op in de lokale opslag van uw browser, we delen ze niet met andere partners.
Derden: Als u hier klikt, ziet u een overzicht van de derden met wie wij uw Persoonsgegevens kunnen delen, of die uw Persoonsgegevens met ons kunnen delen.